Segueix
Aveŀlí Flors-Mas
Títol
Citada per
Citada per
Any
Justificant les preferències. Com argumenten les opcions lingüístiques els adolescents catalans
A Flors-Mas, FX Vila i Moreno
Treballs de Sociolingüística Catalana, 173-199, 2015
20*2015
«L’idioma que ens connecta a tots». Els discursos sobre l’aprenentatge de l’anglès dels adolescents de Mataró
A Flors-Mas
Treballs de sociolingüística catalana, 205-233, 2014
152014
Usos lingüístics i identitats socials entre adolescents catalans i valencians
A Flors-Mas
Universitat de Barcelona, 2017
142017
L'ús del català entre els millennials de Catalunya: el pes diluït de l'origen lingüístic
N Sorolla, A Flors-Mas
Revista de Llengua i Dret, 2020, num. 73, p. 50-68, 2020
92020
ELS MODELS LINGÜÍSTICS DE L'EDUCACIÓ OBLIGATÒRIA A LA COMUNITAT AUTÒNOMA BASCA IA CATALUNYA: UNA VISIÓ COMPARADA.
A Flors-Mas, I Manterola
Journal of Language & Law/Revista de Llengua i Dret, 2021
62021
Joves i llengües a Catalunya. Un estat de la qüestió
A Flors-Mas
Linguapax Review 2015, 11-29, 2016
62016
Immigration and languages in Catalonia: From policies to results
A Flors-Mas
Journal of Iberian and Latin American Research 27 (2), 368-385, 2021
42021
«No és que no m’agrade el valencià, és que no es pot usar»: pràctiques i ideologies lingüístiques entre adolescents castellonencs d’origen immigrant
A Flors-Mas
Treballs de sociolingüística catalana, 157-171, 2020
22020
The Use of Catalan by Millennials in Catalonia: Less Influence of Linguistic Origin
N Sorolla, A Flors-Mas
Revista de Llengua i Dret 73, 50-68, 2020
22020
Usos lingüístics i identitats socials entre adolescents catalans i valencians (tesi doctoral, Universitat de Barcelona)
A Flors-Mas
22017
The linguistic models of compulsory education in the Basque Autonomous community and in Catalonia: A comparative view
A Flors-Mas, I Manterola
Revista de Llengua i Dret, 2021, vol. 75, p. 27-45, 2021
12021
" Entre Ares i Benassal". Aproximació a la percepció de less varietats lingüístiques en parlants de Castelló de la Plana (Primera part: marc teòric i metodològic de la recerca …
A Flors
Boletín de la Sociedad Castellonense de Cultura, 153-184, 2010
12010
CRòNICA 617
A FLORS-MAS
Estudis Romànics [Institut d’Estudis Catalans] 46, 573-617, 2024
2024
40 anys de la Revista de Llengua i Dret
A Flors i Mas
Revista de llengua i dret, 1-2, 2023
2023
El segon bloc es va iniciar amb la ponència «Crítica, conflicte i discurs entorn del bilingüisme social». Sebastià Moranta hi va desenvolupar una anàlisi dels discursos entorn …
A FLORS-MAS
Estudis Romànics [Institut d’Estudis Catalans] 44, 575-625, 2022
2022
The recent evolution of first languages in Catalonia: Between minoritization and language maintenance
A Flors-Mas, N Sorolla, MÀ Pradilla, FX Vila
Language Problems and Language Planning 45 (1), 31-55, 2021
2021
El CUSC: més de dues dècades de recerca interdisciplinària en sociolingüística i comunicació a la Universitat de Barcelona
FX Vila
Estudis Romànics 43, 421-430, 2021
2021
Català, youtubers i instagramers: Un punt de partida per promoure l’ús de la llengua
M Massaguer, A Flors-Mas, FX Vila
2021
In memoriam, Rafael Lluís Ninyoles
MÀ Pradilla, E Boix-Fuster
Treballs de sociolingüística catalana, 11-14, 2020
2020
L’ús del català entre els millennials de Catalunya: el pes diluït de l’origen lingüístic.(2020, en premsa).
A Flors-Mas, N Sorolla
2020
En aquests moments el sistema no pot dur a terme l'operació. Torneu-ho a provar més tard.
Articles 1–20