Follow
Pau Valdés Matías
Pau Valdés Matías
Unknown affiliation
Verified email at alumnes.ub.edu - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
La segona guerra púnica en el nord-este d'ibèria: Una revisió necessària
PVM Eduard Ble, Jaume Noguera
Societat Catalana d'Arqueologia, 2013
262013
Metal Detecting for Surveying Marching Camps?
J NOGUERA, E BLE, PV MATÍAS
Limes XXII. Proceedings of the 22nd International Congress of Roman Frontier …, 2015
252015
La sèrie de plata de la monarquia visigoda
M Crusafont, J Benages, J Noguera, P Valdès, E Ble, T Cartes, X Sicart, ...
Acta Numismàtica 45, 71-80, 2015
14*2015
El campamento de la Palma-Nova Classis y la Segunda Guerra Púnica en el norte del río Ebro
J Noguera, E Ble, P Valdés Matías
La segunda guerra púnica en la península ibérica. Baecual, arqueología de …, 2015
12*2015
La Palma: Un campamento de Publio Cornelio Escipión “Africano” durante la Segunda Guerra Púnica en Iberia
E Ble, S Lacruz, JN Guillén, P Valdés
Ex novo: revista d'història i humanitats, 105-132, 2011
122011
Centurions in the Roman legion: computer simulation and complex systems
X Rubio-Campillo, PV Matías, E Ble
Journal of Interdisciplinary History 46 (2), 245-263, 2015
72015
Renewed work at the Roman camps at Renieblas near Numantia (2nd-1st c. BC)
A Jiménez, J Bermejo, P Valdés, F Moreno, K Tardio
Journal of Roman Archaeology 33, 4-35, 2020
62020
Clientelas, relaciones internacionales e imperialismo en la expansión de la República Romana. Algunas consideraciones sobre «Friendship and Empire. Roman Diplomacy and …
P Valdés Matías
Ediciones Universidad de Salamanca (España), 2012
62012
¿ Guerra primitivista o modernista? El debate de la Grand Strategy Romana
PV Matías
Ex novo: revista d'història i humanitats, 89-104, 2011
52011
La Ribera d’Ebre: una via de pas de les tropes d’Anníbal Barca durant la segona Guerra Púnica
J Noguera Guillén, E Ble Gimeno, J López Vilar, P Valdés Matías
Miscel· lània del CERE 28 (2018): 263-283, 2018
3*2018
Guerra i conflicte en el curs inferior de l’Ebre en època romanorepublicana: les intervencions arqueològiques a la Palma, Camí del Castellet de Banyoles i les Aixalelles
JM Noguera, E Ble, P Valdés Matías
I Jornades d’Arqueologia de les Terres de l’Ebre, 381-395, 2016
32016
Cum cura exploratis (Liv. XXII, 12, 2): inteligencia militar en Roma durante el siglo III a. C.
PV Matías
Studia Historica. Historia Antiga 38, 49-77, 2020
2*2020
La logística del ejército romano durante la República Media (264-188 aC)
P Valdés Matías
Universitat de Barcelona, 2017
22017
La república romana entre Cayo Mario y Julio Cesar
PV Matías
Desperta Ferro: Antigua y medieval, 6-9, 2011
22011
Hannonis cis Hiberum prouincia erat. La presència de l'exèrcit cartaginès entre l'Ebre i els Pirineus durant la Segona Guerra Púnica
J Noguera Guillén, P Valdés Matías, E Ble Gimeno
Treballs d'Arqueologia, 2020, vol. 24, p. 41-62, 2020
12020
El proyecto Guerra y conflicto en el nordeste de la Península Ibérica en época romano-republicana (siglos III-I aC.): metodología y novedades
J Noguera Guillén, E Ble Gimeno, J López Vilar, P Valdés Matías
Vallori, B.; Rueda, C.; Bellón, JP, Accampamenti, guarnigioni e assedi …, 2019
12019
Tracing the Roman republican army. Military archaeology in the northeast of the Iberian Peninsula
J NOGUERA, P Valdés, E BLE, J López
LIMES XXIII. Proceedings of the 23rd International Congress of Roman …, 2018
12018
New perspectives on the Sertorian War in northeastern Hispania: archaeological surveys of the Roman camps of the lower River Ebro
J Noguera, P Valdés, E Ble
Journal of Roman Archaeology 35 (1), 1-32, 2022
2022
Auteurs ou Éditeurs d'ouvrages recensés–Jaume Noguera Guillén
JN Guillén, EB Gimeno, PV Matías
Stratégies 51, 1, 2021
2021
Sobre la presència cartaginesa entre el riu Ebre i els Pirineus durant la segona Guerra Púnica
J Noguera Guillén, E Ble Gimeno, J López Vilar, P Valdés Matías
Izquierdo, P., Arqueologia del conflicte (Sitges, 26 de febrer de 2016 …, 2021
2021
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20