F. Xavier Vila
Títol
Citada per
Citada per
Any
Sociolingüística de la llengua catalana
E Boix i Fuster, FX Vila i Moreno
Ed. Ariel, 1998
230*1998
Multilingual Europe: facts and policies
G Extra, D Gorter
Mouton de Gruyter, 2008
1542008
When classes are over: Language choice and language contact in bilingual education in Catalonia
FX Vila
Brussel: Faculteit der Letteren en Wijsbegeerte, 1996
70*1996
Estadística sobre els usos lingüístics a Catalunya 2003
A Fabà, V Bretxa
Barcelona: Generalitat de Catalunya, 2005
53*2005
Language-in-education policies in the Catalan language area
FX Vila i Moreno
AILA Review 21 (1), 31-48, 2008
512008
Language-In-Education Policies in the Catalan Language Area.
J Arnau, FX Vila
Arnau, J. (ed.) Reviving Catalan at School: Challenges and Instructional …, 2013
482013
Language policy in higher education: The case of medium-sized languages
FX Vila, V Bretxa
Multilingual Matters, 2014
452014
Els canvis sociolingüístics en el pas de primària a secundària: el projecte RESOL a la ciutat de Mataró
V Bretxa, FX Vila
Treballs de Sociolingüística Catalana 22, 2013
332013
" Hem guanyat l'escola però hem perdut el pati?". Els usos lingüístics a les escoles catalanes
FXV i Moreno
Llengua, societat i comunicació, 8-15, 2004
32*2004
Informe sobre la situació de la llengua catalana (2003-2004)
EP i Parera, FXV i Moreno
Observatori de la llengua catalana, 2006
292006
Survival and development of language communities: Prospects and challenges
FX Vila
Multilingual Matters, 2012
27*2012
Catalan in Spain
FX Vila-i-Moreno
Multilingual Europe: Facts and policies, 157-183, 2008
26*2008
Challenges and Opportunities for Medium-Sized Language Communities in the 21st Century: A (Preliminary) Synthesis
FX Vila
Survival and Development of Language Communities: Prospects and Challenges …, 2012
23*2012
Els factors explicatius dels usos lingüístics informals entre l’alumnat català: llengua inicial, xarxes socials, competència i llengua vehicular d’ensenyament
M Galindo, FX Vila
Noves SL, 2009
22*2009
La recerca sociolingüística educativa escolar als països de llengua catalana: elements per a un balanç
FX Vila i Moreno
Treballs de sociolingüística catalana 11, 205, 2011
21*2011
Els usos lingüístics interpersonals no familiars a Catalunya. Estat de la qüestió a començament del segle xxi
FX Vila
Treballs de Sociolingüística Catalana 17, 77-158, 2003
202003
Les polítiques lingüístiques als sistemes educatius dels territoris de llengua catalana
FXV i Moreno, F Xavier
Llengua i Dret 34, 169-208, 2000
192000
3. Language Policy, Management and Planning
FX Vila
Manual of language acquisition, 50-68, 2014
182014
Transmissió dels idiomes en les parelles lingüísticament mixtes
FXVI Moreno
Generalitat de Catalunya-Departament de Cultura, 1993
181993
Estudis d’implantació terminològica: Una aproximació en l’àmbit dels esports
FX Vila, M Nogué, I Vila
Dins Fargas, F. Xavier (2008). Espais Terminològics, 191-196, 2007
17*2007
En aquests moments el sistema no pot dur a terme l'operació. Torneu-ho a provar més tard.
Articles 1–20