Segueix
F. Xavier Vila
Títol
Citada per
Citada per
Any
Sociolingüística de la llengua catalana
E Boix i Fuster, FX Vila i Moreno
Ed. Ariel, 1998
275*1998
Multilingual Europe: facts and policies
JA Fishman, G Extra, D Gorter
Mouton de Gruyter, 2008
1782008
Language policy in higher education: The case of medium-sized languages
FX Vila, V Bretxa
Multilingual Matters, 2014
722014
When classes are over. Language choice and language contact in bilingual education in Catalonia
FX Vila
Brussel: Faculteit der Letteren en Wijsbegeerte, 1996
68*1996
Estadística sobre els usos lingüístics a Catalunya 2003: llengua i societat a Catalunya en els inicis del segle XXI
FXV i Moreno, Barcelona Institut de Sociolingüística Catalana
Generalitat de Catalunya, Department de la Presidència, Secr. de Política …, 2005
652005
Language-In-Education Policies in the Catalan Language Area.
J Arnau, FX Vila
Arnau, J. (ed.) Reviving Catalan at School: Challenges and Instructional …, 2013
622013
Language-in-education policies in the Catalan language area
FX Vila i Moreno
AILA Review 21 (1), 31-48, 2008
612008
Bilingual Education in the Autonomous Regions of Spain
FX Vila, D Lasagabaster, F Ramallo
412017
" Hem guanyat l'escola però hem perdut el pati?". Els usos lingüístics a les escoles catalanes
FXV i Moreno
Llengua, societat i comunicació, 8-15, 2004
38*2004
Els canvis sociolingüístics en el pas de primària a secundària: el projecte RESOL a la ciutat de Mataró
V Bretxa, FX Vila
Treballs de Sociolingüística Catalana 22, 2013
342013
Survival and development of language communities: Prospects and challenges
FX Vila
Multilingual Matters, 2012
33*2012
Changes in language use with peers during adolescence: a longitudinal study in Catalonia
FX Vila, J Ubalde, V Bretxa, L Comajoan-Colomé
International Journal of Bilingual Education and Bilingualism, 2018
302018
Changes in the linguistic confidence of primary and secondary students in Catalonia: A longitudinal study
V Bretxa, L Comajoan, J Ubalde, F Xavier Vila
Language, culture and curriculum 29 (1), 56-72, 2016
302016
Sobre la història i l’extensió de la norma de convergència lingüística a Catalunya
FX VILA I MORENO, M GALINDO SOLÉ
Posar-hi la base. Usos i aprenentatges lingüístics en el domini català, 31-45, 2012
29*2012
Catalan in Spain
FX Vila-i-Moreno
Multilingual Europe: Facts and policies, 157-183, 2008
29*2008
Informe sobre la situació de la llengua catalana (2003-2004)
EP Parera, FXV i Moreno
Observatori de la Llengua Catalana, 2005
292005
Transmissió dels idiomes en les parelles lingüísticament mixtes
FXVI Moreno
Generalitat de Catalunya-Departament de Cultura, 1993
271993
Els usos lingüístics en família i amb amics de l’alumnat autòcton i al· lòcton de sisè de primària a Catalunya, Mallorca i la Franja
L Comajoan, FX Vila, V Bretxa, N Sorolla, X Tenorio, J Melià
Noves immigracions i llengües, 29-76, 2013
252013
La recerca sociolingüística educativa escolar als països de llengua catalana: elements per a un balanç
FX Vila i Moreno
Treballs de sociolingüística catalana 11, 205, 2011
25*2011
Els factors explicatius dels usos lingüístics informals entre l’alumnat català: llengua inicial, xarxes socials, competència i llengua vehicular d’ensenyament
M Galindo, FX Vila
Noves SL, 2009
24*2009
En aquests moments el sistema no pot dur a terme l'operació. Torneu-ho a provar més tard.
Articles 1–20